REPORTAJ

Fondul Fiduciar de Răspuns la Crizele Globale ale Produselor Alimentare ajută instituţiile sociale din Republica Moldova să atenueze impactul exercitat de majorările globale ale preţurilor la produsele alimentare

04 iunie 2009


Găgăuzia este o regiune autonomă, amplasată în sudul Republicii Moldova, pentru care Programul Răspuns la Crizele Globale ale Produselor Alimentare (RCGPA) a asigurat sprijin financiar sub formă de grant ca răspuns la majorările globale ale preţurilor la produsele alimentare. Alocaţii anuale cu titlu de grant în jur de circa 45.000 de dolari SUA, suplimentar la contribuţiile din bugetul de stat, ajută un sanatoriu din oraşul Ceadîr-Lunga să asigure o alimentaţie adecvată şi sănătoasă copiilor cu disabilităţi şi afecţiuni respiratorii.

Finanţarea cu titlu de grant, care încorporează 2 componente, prevede circa 2 milioane de dolari SUA sub formă de pachete alimentare de asistenţă repartizate selectiv păturilor celor mai vulnerabile din Republica Moldova, precum şi peste 4,5 milioane de dolari SUA sub formă de transferuri băneşti temporare instituţiilor sociale ce asigură alimentaţia copiilor, persoanelor în etate, persoanelor cu disabilităţi mintale sau fizice şi a altor grupuri de persoane vulnerabile din toată ţara. Transferurile băneşti urmează a fi valorificate prin achiziţionarea produselor alimentare pentru a compensa majorările preţurilor la produsele alimentare. Până în prezent 1.645 de astfel de persoane au beneficiat de bani din grantul AID pentru a remedia majorările preţurilor la produsele alimentare.


" Noi suntem conştienţi de faptul că Republica Moldova necesită reformarea sistemului său de prestare a serviciilor sociale într-un sistem mai mult bazat pe comunitate şi activităţile în această direcţie sunt în derulare. Totuşi, între timp, anume în aceste instituţii sunt plasate o proporţie mare a persoanelor pauperizate şi vulnerabile, iar obiectivul nostru primordial a fost să ne asigurăm că aceştia vor beneficia de o alimentaţie adecvată. "

Rekha Menon

coordonatorul echipei

Acum zece ani sanatoriul din Ceadîr-Lunga era într-o stare deplorabilă, fapt atestat de imaginile fotografice istorice, consemnând edificii ruinate şi spaţii abandonate. În anul 2000 Ambasada Statelor Unite a investit aproximativ 650.000 de dolari SUA în renovarea instituţiei în cauză. Graţie unei contribuţii suplimentare în valoare de 200.000 de dolari SUA din partea Guvernului Turciei, instituţia a reuşit să achiziţioneze echipament medical modern din Germania şi să înlocuiască vechiul sistem de încălzire. Fiind martor la aceste provocări şi cunoscând timpuri de ananghie, medicul-şef conchide că principalul său motiv de îngrijorare rămâne sănătatea copiilor. Urmează apoi renovarea unui edificiu adiacent de carantină.

"Grantul oferit de Fondul Fiduciar de Răspuns la Crizele Globale ale Produselor Alimentare ne-a ajutat enorm," opinează Tatiana Damaşcan, medic-şef al sanatoriului de la Ceadîr-Lunga. "Mijloacele financiare suplimentare ne ajută să asigurăm o nutriţie bogată copiilor plasaţi în cadrul centrului nostru de reabilitare a sănătăţii. În trecut reuşeam la limită să asigurăm doar minimul recomandat de produse alimentare pacienţilor noştri tineri şi doar 3 mese în zi. Astăzi suntem în stare să ne permitem să achiziţionăm iaurturi, fructe sezoniere şi dulciuri şi deţinem banii necesari pentru asigurarea celor 4 mese recomandate în zi."

Estimativ 18.000 de gravide, mame în perioada de lactaţie şi copii sub vârsta de doi ani vor beneficia de pachete alimentare de asistenţă în cadrul componentei doi a proiectului, prestările urmând să demareze în curând. Moldova este afectată tot mai mult de turbulenţele financiare globale, iată de ce asistenţa financiară sub formă de grant, de felul Programului de Răspuns la Crizele Globale ale Produselor Alimentare, oferă un sprijin vital celor mai vulnerabile persoane din ţară.


Api
Api