Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY 13 grudnia 2018

Bank Światowy, Kanada, Wielka Brytania będą pomagać krajom w odchodzeniu od węgla i przyśpieszeniu przejścia na czystsze źródła energii.

KATOWICE, 13 grudnia 2018 - Bank Światowy, Kanada i Wielka Brytania ogłosiły dziś wsparcie finansowe, techniczne i doradcze dla krajów rozwijających się, które zdecydowały się odejść od węgla i przyspieszyć przejście na czystsze źródła energii.

Rząd kanadyjski zobowiązał się do przekazania 275 milionów dolarów kanadyjskich na finansowanie programu Energy Transition and Coal Phase-Out (Transformacja energetyczna i stopniowe wycofywanie węgla). Środki te pomogą Azjatyckim krajom rozwijającym się  spowolnić produkcję węgla, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej i niskoemisyjnych, alternatywnych źródeł energii.

Jednocześnie rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do przekazania 20 milionów  funtów na rzecz „Programu wsparcia zarządzania sektorem energetycznym” Banku Światowego (ESMAP), globalnego programu wiedzy i pomocy technicznej administrowanego przez Bank Światowy, aby pomóc krajom o niskich i średnich dochodach we wdrażaniu zrównoważonych ekologicznie rozwiązań energetycznych.

Oba te programy będą wspierać rozwój magazynowania energii słonecznej i akumulatorów, rozwój energetyki geotermalnej i morskiej energii wiatrowej, zamykanie elektrowni węglowych, oraz poprawę efektywności energetycznej, szczególnie w odniesieniu do budynków i chłodnictwa.

Dzięki nowemu wsparciu finansowemu ze strony Kanady i Wielkiej Brytanii, Bank Światowy rozszerzy również zakres swoich działań, aby pomóc krajom, które zdecydowały się odejść od węgla, zamknąć kopalnie węgla i zająć się wynikającymi z tego skutkami społeczno-gospodarczymi dla pracowników i społeczności. Oznacza to podjęcie kroków w celu ochrony stanowisk pracy i umiejętności oraz ochrony środowiska, w tym poprzez silne sieci bezpieczeństwa socjalnego dla pracowników kopalń węgla oraz rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenów kopalń węgla.

Wspólnie z COP24 w Polsce Bank Światowy publikuje nowy raport "Managing Coal Mine Closure: Achieving a Just Transition for All” (Zarządzanie zamykaniem kopalń węgla: wprowadzanie przemian sprawiedliwychdla wszystkich), który przedstawia wnioski wyciągnięte z doświadczeń w zakresie zamykania kopalń węgla oraz kluczowe kroki, jakie rządy mogą podjąć w celu zminimalizowania konfliktów społecznych i trudnej sytuacji gospodarczej.

Raport pokazuje, że społeczno-ekonomiczne skutki zamykania kopalń węgla są znaczące, a niektóre regiony zależne od węgla nadal pozostają w tyle pod względem społecznym i gospodarczym. Jednak kraje mogą osiągnąć "sprawiedliwe przejście dla wszystkich*" poprzez wczesne zaangażowanie i dialog oraz silne programy pomocy społecznej dla pracowników, rodzin i społeczności.

Rządy odgrywają wiodącą rolę przy tej transformacji, ponosząc koszty fizycznego zamknięcia kopalń i programów przekwalifikowania siły roboczej, nawet jeśli kopalnie węgla są własnością prywatną. Podczas gdy wiele obszarów górniczych nie jest w stanie stworzyć nowych miejsc pracy, rządy mogą wdrażać programy mobilności pracowników, umożliwiając społecznościom górniczym przenoszenie się do obszarów o silnej gospodarce, które oferują nowe perspektywy zatrudnienia. Ponieważ przemysł górniczy przeniósł się z Zachodu na Wschód, zamykanie kopalń węgla w przyszłości i związana z tym utrata miejsc pracy będzie się koncentrować w Azji, a skutki zamykania kopalń najbardziej odczują trzej globalni wydobywcy węgla - Chiny, Indie i Indonezja.

"Skupiamy się na wymiarze ludzkim i pomocy dla krajów w zakresie przyspieszania transformacji energetycznej. ‘Sprawiedliwe przejście dla wszystkich’ oznacza, że należy chronić środki do życia ludzi i społeczności, a to wymaga starannie zarządzanego, trwałego i długoterminowego planu. Rządy muszą przygotować się z dużym wyprzedzeniem do zamykania  kopalń węgla, wdrażając  sieci bezpieczeństwa socjalnego dla pracowników, zanim jeszcze dojdzie do utraty pracy", powiedział Riccardo Puliti, starszy dyrektor i szef globalnej praktyki w zakresie energii i zasobów wydobywczych w Banku Światowym.

"Kraje muszą stopniowo wycofywać węgiel, jeśli mamy osiągnąć cele porozumienia paryskiego. Zanieczyszczenia pochodzące z węgla mają poważny wpływ na zmiany klimatyczne, na nasze zdrowie i na ludzi. Ludzie muszą znaleźć się w centrum naszej polityki przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wiemy, że musimy stopniowo wycofywać węgiel w sposób, który chroni pracowników i społeczności górnicze, ponieważ przejście to nie zawsze jest łatwe. Dzięki wspólnej pracy możemy ograniczyć emisje i zapewnić ludziom dobre możliwości zatrudnienia w przyszłej, czystej gospodarce", powiedziała Catherine McKenna, kanadyjska minister środowiska i zmian klimatycznych.

Claire Perry, brytyjska minister ds. energii i czystego rozwoju, powiedziała: "Wielka Brytania i Kanada przewodzą światu w zasilaniu bez węgla - w tym roku Wielka Brytania funkcjonowała ponad 1700 godzin bez węgla. Jednak zmiany klimatyczne są problemem globalnym, który wymaga zjednoczonej reakcji. Ten fundusz Banku Światowego, wsparty przez rząd Wielkiej Brytanii kwotą 20 milionów funtów, pozwoli na dzielenie się wiodącą na świecie wiedzą fachową, aby zachęcić kraje rozwijające się do odchodzenia od energetyki węglowej i wykorzystania energii odnawialnej, pomagając im w ratowaniu planety, a jednocześnie dając ich gospodarkom silny zastrzyk".

------------------------------------------

*Koncepcja "przemiany sprawiedliwej dla wszystkich" wprowadzona została przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych. Koncentruje się ona na miejscach pracy, źródłach utrzymania i zapewnieniu, że nikt nie zostanie w tyle w wyścigu mającym na celu ograniczenie emisji, ochronę klimatu oraz postęp w zakresie sprawiedliwości społecznej i gospodarczej. „Sprawiedliwa przemiana" wymaga silnego skoncentrowania się na stworzeniu, w odpowiednim czasie i w wystarczającym zakresie, alternatywnych możliwości zatrudnienia w celu zastąpienia utraconych miejsc pracy.


KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2019/099/EEX

Kontakt

W Waszyngtonie
Zubin Bamji
+1 (202) 458-0431
zbamji@worldbank.org
Clare Murphy-McGreevey
+1 (202) 458-1501
cmurphymcgreevey@worldbank.org
Dla wniosków o transmisję
Huma Imtiaz
+1 (202) 473-2409
himtiaz@worldbankgroup.org
Api
Api