KOMUNIKAT PRASOWY

Bank Światowy pomoże skuteczniej aktywizować bezrobotnych w Polsce

12 grudnia 2016


Warszawa, 12 grudnia 2016 r. – Bank Światowy będzie wspierał polskie urzędy pracy w doskonaleniu narzędzi skutecznego aktywizowania bezrobotnych. W ramach projektu realizowanego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju międzynarodowi eksperci Banku Światowego przeprowadzą serię warsztatów z zakresu ewaluacji dla pracowników urzędów pracy w wybranych regionach Polski oraz dostarczą praktyczną pomoc we wprowadzeniu nowych rozwiązań.

„Stopa bezrobocia w Polsce jest obecnie najniższa od transformacji, jednak znaczna grupa osób pozostaje długotrwale bezrobotna. Z drugiej strony pracodawcy mają często problemy ze znalezieniem pracowników. Musimy wiedzieć, jakie instrumenty pomagają powracać bezrobotnym do pracy, a jakie nie. Pozyskaniu takiej wiedzy służy nasz projekt” - powiedziała p.o. Przedstawiciel Banku Światowego w Polsce Emilia Skrok.

W wyniku współpracy z Bankiem Światowym urzędy pracy nauczą się projektować i przeprowadzać ocenę oddziaływania. Pozwoli im ona na sprawdzenie czy podejmowane przez nich działania przynoszą zamierzone rezultaty, to jest czy korzystającym ze wsparcia tych urzędów wiedzie się lepiej niż tym, którzy z tej pomocy nie skorzystali. Stosowanie oceny oddziaływania metodą kontrfaktyczną używaną w wielu krajach Unii Europejskiej, pozwoli urzędom zdecydować, które formy wsparcia należy utrzymać, a które wycofać lub zmienić.

„Polska co roku przeznacza niemal dwa miliardy euro na instrumenty rynku pracy. Obecnie wykorzystywane narzędzia ewaluacji pokazują, że wiele osób korzystających z różnych form wsparcia znajduje pracę w ciągu sześciu miesięcy, jednak wciąż nie wiemy czy było to efektem otrzymanego wsparcia. Musimy wiedzieć, jakie instrumenty pomagają powracać bezrobotnym do pracy, a jakie nie. Pozyskaniu takiej wiedzy służy nasz projekt” - powiedział Matteo Morgandi, starszy ekonomista Banku Światowego.

Projekt Banku Światowego w pierwszym etapie obejmie urzędy pracy w województwie pomorskim.

„Działania te mają na celu zwiększenie udziału ewaluacji kontrfaktycznej, czyli oceny oddziaływania, która obecnie staje się międzynarodowym standardem badania skuteczności instrumentów aktywnej polityki zatrudnienia. Szczególnie dotyczy to efektywności i trafności działań wspieranych m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spodziewamy się, że współpraca z Bankiem Światowym poprawi kompetencje pracowników urzędów pracy i pomoże oferować osobom bezrobotnym najskuteczniejsze wsparcie” - powiedział wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Kontakty medialne
Warszawa
Filip Kochan
fkochan@worldbank.org

KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2017/ECA/060

Api
Api