KOMUNIKAT PRASOWY

Ministerstwo Finansów przy współpracy Banku Światowego opracuje raport na temat efektywności systemu ulg i odliczeń w polskim systemie podatkowym

17 marca 2010Warszawa, 17 marca 2010 — W ramach warsztatów zorganizowanych przez Ministerstwo Finansów Polski przy współpracy Banku Światowego, omawiano metody szacowania i raportowania kosztów różnego rodzaju przywilejów podatkowych, wynikających z istniejących w polskim systemie podatkowym wyłączeń, zwolnień, odliczeń i innych ulg podatkowych. W warsztatach uczestniczyło wielu ekspertów krajowych i międzynarodowych, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, OECD i Komisji Europejskiej. Warsztaty są elementem przygotowań Ministerstwa Finansów do publikacji pierwszego w Polsce całościowego raportu dotyczącego tego obszaru. Raport ma zostać przedstawiony opinii publicznej do końca tego roku.

Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby dokładnie dowiedzieć się tego, czy funkcjonujące w obecnym systemie przywileje podatkowe, ulgi i zwolnienia są właściwie adresowane i spełniają swoją rolę powiedział Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Nie chodzi nam o to, żeby zmieniać same zasady preferencji podatkowych, tylko zastanowić się nad tym, czy w obecnym systemie podatkowym mechanizmy ich realizacji są efektywne.

Przygotowanie raportu wpisuje się w działania rządu podejmowane na rzecz konsolidacji finansów publicznych i wspierania rozwoju. Taka wiedza  ułatwi nam w przyszłości podejmowanie właściwych decyzji o kierunkach  wydatków publicznych oraz umożliwi ewentualną rekonstrukcję systemu preferencji podatkowychpowiedział wiceminister Maciej Grabowski.

Celem Ministerstwa Finansów jest, by raport odnośnie wydatków podatkowych powstawał rokrocznie i stał się punktem odniesienia w dyskusji nad stanem finansów publicznych i kształtem systemu podatkowego.

W naszym regionie jest to działanie absolutnie pionierskie – dodaje Maciej Grabowski. Dzisiejsza dyskusja pozwoli nam poznać i zaadaptować do polskich warunków  doświadczenia innych krajów – tak w zakresie metodologicznym, jak i praktycznym. Stąd współpraca z Bankiem Światowym.

Prawo podatkowe w Polsce wymaga ciągle jeszcze wielu zmian i dostosowań do standardów międzynarodowych powiedział Thomas Laursen, Menedżer Banku Światowego dla Polski i Krajów Bałtyckich. Zagadnienia szacowania i raportowania kosztów preferencji podatkowych są dla nas szczególnie ważne. Ich szczegółowa analiza może przynieść Polsce wiele korzyści, podnosząc jakość systemu podatkowego i przyczyniając się do wzmocnienia polskich finansów publicznych. Jednocześnie warsztaty są kolejnym etapem we wprowadzaniu nowego modelu współpracy pomiędzy Polską a Bankiem Światowy, polegającego na wymianie wiedzy oraz doświadczeń, a nie tylko na programach pożyczkowych.

 


Api
Api