Wydarzenia
Image
Rekrutacja ekspertów z dziedziny rachunkowości w Polsce
20 wrzesnia-04 pazdziernika 2013Warsaw


Szwajcarsko-Polski Projekt „Budowa Zdolności Instytucjonalnych i Prawnych na Poziomie Krajowym w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej i Audytu w Sektorze Prywatnym“

Program Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej  realizowany przez Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej CFRR

Projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Zaproszenie do składania CV

Celem projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym”  realizowanego  przez Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (The Centre for Financial Reporting Reform, CFRR) Banku Światowego,  jest wspieranie nowych krajów członkowskich UE w ich wysiłkach zmierzających do utworzenia zrównoważonych i stabilnych ram regulacyjnych i instytucjonalnych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej jednostek sektora prywatnego. Projekt jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i jest częścią pomocy finansowej Szwajcarii w rozszerzoną Unię Europejską, mającej służyć zmniejszeniu różnic ekonomicznych i społecznych pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Celem zadania dla ekspertów z dziedziny rachunkowości jest przygotowanie opracowania w języku polskim   zawierającego analizę przepisów krajowych i międzynarodowych, analizę dostępnej literatury z uwzględnieniem informacji praktycznych uzyskanych np. od jednostek sporządzających sprawozdania finansowe, biegłych rewidentów i  firm informatycznych, szczegółowe propozycje zmian do przepisów krajowych  w zgodzie z przepisami prawa  UE, w tym z dyrektywą 2013/34/UE, regulujących trzy obszary: instrumenty finansowedowody księgowe i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowychpołączenia jednostek gospodarczych.  

Zadanie zostało podzielone na trzy kontrakty dla każdego obszaru. Szczegółowe warunki  znajdują się w załączonych specyfikacjach.

Zainteresowani Konsultanci są proszeni o składanie swoich CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim  na email iwarzecha@worldbank.org w terminie do 4 października, 2013. 

RECRUITMENT OF ACCOUNTING EXPERTS SHORT TERM CONSULTANTS FOR POLAND


Welcome