Skip to Main Navigation
វីដេអូ 10 តុលា 2017

លើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមួយ (FMIS) ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅទូទាំងខេត្តក្រុងដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធិភាព និងតម្លាភាពនៃថវិកាជាតិ។ ប្រព័ន្ធ FMIS ក៏បានជួយរៀបចំរបាយការណ៍ ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែពីរ ឬ បី នាទីប៉ុណ្ណោះ ដែលពីមុនត្រូវការចំណាយពេលយូរ និងត្រូវការមនុស្សច្រើនក្នុងការបំពេញទិន្នន័យទាំងនេះដោយដៃ។