publication

អភិបាលកិច្ចល្អប្រ% សើរជាងមុនត្រូវការស& ម្រាប់កំណើនស^មភាព


ក្នុងរយៈពេល 25 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃកូតាយេនឌ័រសម្រាប់តំណាងអង្គការនីតិប្បញ្ញត្តិជាតិបាននៅការរីករាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោក។ ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន 74 រណ៍អភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោកឆ្នាំ 2017 បានរកឃើញថា 26 បានសម្រេចកូតានិងជានៃឆ្នាំ 2016 ប្រទេសចំនួន 48 បាននៅឡើយទេដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន។