PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Hrvatska nastavlja unaprjeđivati regulatorni okvir u području poslovanja

27. listopada 2015.


WASHINGTON, 27. listopada 2015. – U izvješću o godišnjem mjerenju lakoće poslovanja, Grupacija Svjetske banke navodi kako su u 90 posto gospodarstava u Europi i srednjoj Aziji u prošloj godini provedene reforme u cilju poboljšanja poslovne klime.

Doing Business za 2016. U danas objavljenom Izvješću o mjerenju kvalitete i učinkovitosti propisa, navodi se da je 58 reformi provedeno u 23 od 25 gospodarstava u regiji.

U Kazahstanu, koji je zauzeo 41. mjesto na globalnoj ljestvici, provedeno je najviše reformi u svijetu, pri čemu je tijekom prošle godine provedeno sedam poboljšanja propisa kojima se uređuje poslovanje; slijede Rusija (na 51. mjestu) i Cipar (47. mjesto), u kojima je provedeno po pet reformi.

U primjetna poboljšanja u Kazahstanu spada uklanjanje nepotrebnih birokratskih prepreka u nekoliko područja, uključujući Pokretanje poslovanja, Upis vlasništva i Izvršenje ugovora. Rusija je među deset najboljih u svijetu po upisu vlasništva i ostvarila je zamjetan rezultat za pouzdanost opskrbe električnom energijom i transparentnost tarifa za električnu energiju. Cipar je pak ostvario znatna poboljšanja u području rješavanja nelikvidnosti.

Reforme provedene u Europi i srednjoj Aziji čine 25 posto od 231 reforme, koliko ih je u prošloj godini provedeno u cijelom svijetu. Tri zemlje iz regije nalaze se među deset najboljih zemalja u svijetu koje su provele najmanje tri reforme i ostvarile napredak na globalnoj ljestvici, a to su Cipar, Kazahstan i Uzbekistan.

"Za pohvalu je činjenica da je gotovo u svakom gospodarstvu u Europi i srednjoj Aziji u prošloj godini provedena barem jedna reforma u cilju poboljšanja poslovnog okruženja”, kazala je Rita Ramalho, voditeljica projekta Doing Business. "Politička predanost i trud uložen u provedbu reformi omogućili su regionalnim gospodarstvima mjesta među najuspješnijima prema većini pokazatelja čije je mjerenje obuhvaćeno Izvješćem.”

U Hrvatskoj, koja je na globalnoj ljestvici zauzela 40. mjesto, izvršenje ugovora i presuda olakšani su uvođenjem elektroničkog sustava za praćenje javne prodaje pokretnina te pojednostavnjenjem postupka ovrhe u cjelini. Hrvatska je posebno dobre rezultate postigla u pogledu novog indeksa kvalitete upravljanja pravosuđem, pri čemu je za podindeks koji se odnosi na analizu IT infrastrukture sudova dobila najveću moguću ocjenu (5 od 5 bodova) što, među ostalim, obuhvaća sustave za rješavanje trgovačkih predmeta i tražbina male vrijednosti. Osim toga, Hrvatska spada među samo šest gospodarstava koja su ostvarila 5,5 od 6 bodova za novi podindeks kojim se ispituje primjena tehnika za upravljanje predmetima (e-spis). Kada je riječ o pokazatelju Upis vlasništva, Hrvatska je napredovala na ljestvici zahvaljujući uvođenju novog indeksa kvalitete zemljišnih evidencija te se našla među 45 posto top gospodarstava. Kada je riječ o pokazatelju Izdavanje građevinskih dozvola, u Hrvatskoj je uveden novi indeks nadzora kvalitete novih zgrada te je ostvarila 12 od 15 mogućih bodova. Hrvatska je posebno dobre rezultate postigla u pogledu kvalitete propisa o građenju, kontrole kvalitete tijekom i nakon izgradnje te zahtjeva o profesionalnom certificiranju.

"Ohrabruje nas napredak koji su nadležna tijela ostvarila u području olakšanja poslovanja za poduzetnike i ulagače u Hrvatskoj. Takve je napore potrebno održati i dodatno produbiti u nadolazećim godinama. Bržom provedbom ovih regulatornih reformi ne samo da će se poboljšati ulagačka klima i potaknuti otvaranje radnih mjesta, nego će se ubrzati i oporavak gospodarstva, zahvaljujući privlačenju ulaganja privatnog sektora”, izjavio je Carlos Piñerúa, voditelj Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj.

Ovogodišnjim izvješćem Doing Business završava se dvogodišnji posao proširenja mjerila kvalitete propisa, kao i učinkovitosti regulatornog okvira za poslovanje, kako bi se što bolje prikazalo stvarno stanje poslovanja na terenu. U ovom je Izvješću izmijenjeno pet pokazatelja - Izdavanje građevinskih dozvola, Dostupnost električne energije, Izvršenje ugovora, Upis vlasništva i Prekogranično poslovanje, u kojima su Europa i srednja Azija postigle dobre rezultate, što je pozitivno utjecalo na poredak brojnih gospodarstava iz regije na globalnoj ljestvici.

Kada je riječ o pokazatelju Upis vlasništva, regija prednjači na globalnoj razini. Trošak upisa imovine globalno je najniži - u prosjeku je na razini 2,6 posto vrijednosti imovine. Kao i u gospodarstvima Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) s visokim dohotkom, u regiji Europe i srednje Azije upis imovine traje samo 22 dana, što je najkraće vrijeme na globalnoj razini.

Vrijeme potrebno za priključivanje na elektroenergetsku mrežu jedan je od najvećih problema u regiji. Za to je, u prosjeku, potrebno 119 dana, u usporedbi s prosječno 78 dana u gospodarstvima OECD-a. Ali, regija postiže dobre rezultate u području kvalitete opskrbe električnom energijom; malobrojni su prekidi u opskrbi.

No, zbog dugotrajnih postupaka, regija ne postiže dobre rezultate u vezi s pokazateljem Izdavanje građevinskih dozvola. Naprimjer, u Tadžikistanu se za ispunjenje svih zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole provodi 27 postupaka koji traju 242 dana. Ali, regija postiže dobre rezultate prema mjerilima kvalitete građenja. Naprimjer, u svim gospodarstvima Europe i srednje Azije zakonom je predviđen završni inspekcijski pregled nakon dovršetka građenja.

Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija zauzela je najbolje mjesto među gospodarstvima regije, na 12. je mjestu među 189. gospodarstava u svijetu. Zemlja ubrzano napreduje u nekoliko područja lakoće poslovanja i u prošloj je godini također pokrenula nekoliko reformi. Naprimjer, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija dodatno je pojednostavnila postupak pokretanja poslovanja uvođenjem obvezne internetske registracije. Zahvaljujući tome, zemlja je sada na drugom mjestu po postignutim rezultatima u području Pokretanje poslovanja.

Litva i Latvija drugo su i treće najbolje gospodarstvo u regiji, sa zauzetim 20., odnosno 22. mjestom.

Cjelovito izvješće i pripadajući podaci dostupni su na https://www.doingbusiness.org/

Kontakti za medije
U Washingtonu
Indira Chand
Telefon: +1 (202) 458-0434, +1 (703) 376-7491
ichand@worldbank.org
Za televizijsko emitiranje
Mehreen Arshad Sheikh
Telefon: +1 (202) 458-7336
msheikh1@worldbankgroup.org

Priopćenje broj.
2016/ECA/038

Api
Api