Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Osam organizacija civilnog društva u Hrvatskoj dobilo je potpore Svjetske banke

30. lipnja 2011.
Zagreb, 30. lipnja 2011. – Osam nevladinih organizacija u Hrvatskoj danas je dobilo potporu Svjetske banke u iznosu od USD 45.000 u okviru programa Fonda za  civilno društvo (CFS) 2011. Potpore će pomoći nevladinim organizacijama u provedbi projekata uključivanja građana putem aktivnosti koje osnažuju i omogućuju skupinama civilnog društva da poduzimaju inicijative i utječu na razvojne ishode u čijem su središtu osjetljive i marginalizirane skupine i pojedinci. Ovo je deseta godina zaredom kako Ured Svjetske banke u Hrvatskoj daje potpore organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj.

Nakon pomnog razmatranja 84 prijedloga, koje su predložile nevladine udruge iz cijele zemlje, odabrano je osam projekata. Projekti koji su ovogodišnji dobitnici obuhvaćaju širok raspon aktivnosti uključivanja civilnog društva kao što su: osnaživanje mladih i marginaliziranih skupina, socijalno uključivanje osoba s invaliditetom te zaštita okoliša.

Sljedeće nevladine organizacije i njihovi projekti dobitnici su potpora ovogodišnjeg programa Fonda za civilno društvo:

Centar za žene Adela – Radna terapija za nova znanja i vještine

Glavni cilj projekta jest organizacija terapeutsko-edukativnih radionica za žene žrtve obiteljskog nasilja koje će im omogućiti zapošljavanje i pridonijeti povećanju njihove konkurentnosti na tržištu rada. Radionice će se također usredotočiti na podizanje samopoštovanja i samopouzdanja ovih osjetljivih skupina žena kao i na osvještavanje javnosti o obiteljskom nasilju.

Centar za ruralni razvoj Sinj – Obuka za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba

Projekt Obuka za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba ima za cilj osposobiti nezaposlene starije žene u području Sinja za pružanje skrbi starijim i nemoćnim osobama. Projekt će biti koristan kako osposobljenim ženama koje će se više uključiti u lokalnu zajednicu tako i primateljima skrbi.

K-zona – Online baza podataka društveno odgovornog ženskog poduzetništva

Cilj projekta jest uspostaviti online bazu podataka društveno odgovornih poduzetnica, koja će se koristiti kao platforma za razmjenu informacija i znanja o problemima i pozitivnim praksama iz područja ženskog poduzetništva. Cilj je također povećati prisutnost i poboljšati mogućnost započinjanja poslovne djelatnosti za žene pružanjem savjeta o najčešćim problemima s kojima se poduzetnice suočavaju pri uspostavi poslovne djelatnosti.

HUK – Humanost i urbana kultura KNIN
MUTATIS MUTANDIS – mijenjamo ono što treba mijenjati

Ovaj je projekt usredotočen na osnaživanje mladih iz obitelji u osjetljivom položaju kako bi se više uključili u zajednicu. To će se postići putem različitih edukacijskih radionica i događanja gdje će dobiti priliku naučiti komunikacijske vještine, razviti kreativnost, učiti o glazbi i o području u kojem žive. Ove će im aktivnosti pomoći razviti nove interese, napredovati u osobnom razvoju i postati uključeniji u razvoj zajednice.

Medijska tvornica - Snimi Ovo!

Snimi ovo! ima za cilj uključiti mlade iz domova za djecu i mladež u aktivnosti i radionice na kojima će učiti o snimanju i montaži filmova, stjecati osnovne vještine te naučiti surađivati jedni s drugima kao i kreativno razmišljati. Nove vještine moći će primijeniti u produkciji edukacijskih i promotivnih TV spotova o pravima djece iz domova za djecu i mladež na obrazovanje i zapošljavanje. TV spotovi emitirat će se na internetu te na lokalnim i nacionalnim televizijama.

Mogu – terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje za osobe s posebnim potrebama
Uključivanje osoba s mentalnom retardacijom u radnu i društvenu sredinu

Uključivanje osoba s mentalnom retardacijom u radnu i društvenu sredinu poučit će osobe s lakšim mentalnim invaliditetom vještinama uzgoja konja, čime se se povećati mogućnosti njihova zapošljavanja, postat će neovisniji i samostalniji, steći radne navike te shodno tome poboljšati kvalitetu života. Obuka i nove vještine također će im omogućiti da razviju nove društvene i komunikacijske vještine te ostvare interakciju s lokalnom zajednicom u centru.

Institut sinergije znanosti i društva – Ljetna tvornica znanosti

Ovaj projekt usmjeren je na razvoj pozitivnog odnosa spram znanosti, istraživanju i tehnologiji među mladima na područaju grada Rijeke. U svijetu neprestanih tehnoloških i znanstvenih promjena, nužno je ići ukorak s novim pomacima budući da su preduvjet gospodarskog i osobnog napretka. Rad na znanstvenim projektima pomoći će mladima da obogate znanje te razviju interes i motivaciju za ovo područje rada, doprinijevši stvaranju inovativne i nepristrane radne snage, sposobne za cjeloživotno učenje.

Plavi svijet -  Aktivnosti očuvanja okoliša i održivog razvoja za mlade grada Rijeke
 
Cilj projekta jest među mladima povećati svjesnost i razumijevanje problema okoliša kao što su zaštita prirode i mora, očuvanje, energetska i vodna učinkovitost, recikliranje i drugi problemi okoliša. To bi ih trebalo motivirati da prenesu nova saznanja svojoj zajednici te utječu na ponašanje spram okoliša. Organizirat će se niz radionica s aktivnostima kao što su pošumljavanje, čišćenje plaža i mora te niz predavanja o problemima okoliša.

Kontakti za medije
Vanja Frajtić
Telefon: 01/ 235 7297
vfrajtic@worldbank.org


Api
Api