Image

Arup Banerji

direktor Svjetske banke za operacije u Europskoj uniji, Europa i Srednja Azija

Dr. Arup Banerji direktor je Svjetske banke za operacije u Europskoj uniji od veljače 2016.

Prije toga bio je viši direktor i voditelj globalne prakse za tematiku socijalne zaštite i područje rada u Grupaciji Svjetske banke i viši direktor skupine za radna mjesta (Jobs Group) zadužen za praćenje operacija Svjetske banke, strategije i primjene stručnih znanja u područjima zapošljavanja, tržištima rada, mreža socijalne zaštite te pitanjima socijalnog osiguranja i mirovina. Tijekom svoje karijere u Svjetskoj banci, radio je na operacijama u raznim zemljama, kao i na istraživanjima u istočnoj Europi, srednjoj Aziji, Africi i Bliskom istoku - na raznim pitanjima povezanim s fiskalnim reformama, zapošljavanjem i tržištima rada, stjecanjem vještina, sustavima socijalne zaštite, reformama socijalnog sektora, smanjenjem i analizom siromaštva, institucionalnom reformom, reformom javnog sektora i upravljanjem, strategijama gospodarskog rasta i evaluacijom programa.

Znanstveni je savjetnik na Institutu za istraživanje rada (IZA) u Bonnu, Njemačka, te pozvani član triju vijeća za globalni plan Svjetskog gospodarskog foruma - o nezaposlenosti mladih, o uključivom rastu i o Indiji. Osnivač je i supredsjedatelj svjetskog Odbora za međuagencijsku suradnju u području socijalne zaštite te osnivač i predsjedatelj javno-privatne svjetske koalicije Rješenja za zapošljavanje mladih (S4YE.org).

Glavni je autor knjiga, uključujući Working through the Crisis, o politici odgovora svjetskog tržišta rada tijekom krize od 2009. do 2011., From Red to Gray, o starenju stanovništva u istočnoj Europi i bivšem Sovjetskom savezu, Enhancing Job Opportunities u istočnoj Europi i bivšem Sovjetskom savezu, Izvješće o svjetskom razvoju 2002., o ulozi institucija u svjetskom gospodarskom razvoju, Better Governance for Development, o boljem upravljanju za razvoj na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi, Izvješće o svjetskom razvoju 1995., o tržištima rada, kao i brojnih stručnih članaka i pisanih rasprava. Autor je i rada Resilience, Equity and Opportunity, strategije Svjetske banke za razdoblje 2012.-2022. o socijalnoj zaštiti i pitanjima rada i nadzirao je izradu Izvješća Svjetske banke o svjetskom razvoju u 2013., u dijelu koji se odnosio na radna mjesta.

Prije dolaska u Svjetsku banku, predavao je u Centru za razvojnu ekonomiju, Williams College, Massachusetts, SAD, gdje je bio ravnatelj diplomskih studija, kao i na Sveučilištu Pennsylvania, SAD. Doktorat i magisterij iz ekonomije stekao je na Sveučilištu Pennsylvania, SAD, a diplomu iz ekonomije na Sveučilištu Delhi, Indija.

PODRUČJE STRUČNOSTI
  • Socijalna zaštita i rad
  • Jobs and Development