Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 6 декември, 2019

Световната банка ще подкрепи България при събирането на данни и създаването на Национален план за управление на риска от бедствия

Image

СОФИЯ, 6 Декември 2019 − Световната банка ще предостави аналитично-консултантски услуги в подкрепа на правителството на България чрез Министерството на вътрешните работи, за да подпомогне повишаването на ефективността на системата за управление на риска от бедствия. Споразумение за предоставяне на аналитично-консултантски услуги срещу заплащане беше подписано днес между Младен Маринов, министър на вътрешните работи, и Фабрицио Дзарконе, Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия.

Съгласно споразумението, Световната банка ще подкрепи правителството в следните основни направления, а именно:

  • Разработване на диагностика и пътна карта, открояваща необходимите действия за укрепване на управлението на риска от бедствия;
  • Събиране на исторически данни за щети и загуби от бедствия и разработване на концепция за събирането им в бъдеще;
  • Разработване на предложение за Национален профил на риска от бедствия на България;
  • Разработване на доклад с предложение за Национален план за управление на риска от бедствия;
  • Предоставяне на препоръки за развитие на капацитета за управление на риска от бедствия.

Дейностите по основните направления на Споразумението ще подобрят вече съществуващата в България система за превенция, готовност и реагиране при бедствия, като в същото време се взема предвид нуждата от бързи мерки и повишаване на инвестициите за справяне с нарастващите рискове от бедствия поради променящия се климат.

Световната банка ще предостави своя международен опит при разработването на устойчиви оценки на риска, в съчетание с начини за приоритизиране на инвестициите, насочени към защита на живота и имуществото на хората и изграждането на финансова устойчивост спрямо скъпоструващото възстановяване след бедствия. Като резултат, се очаква подкрепата на Световната банка да доведе до разработване на проект на Национален план за управление на риска от бедствия.

„През последните години Световната банка си сътрудничи с България за опазване на природните ресурси на страната и за изграждане на устойчивост към изменението на климата. Нашето споразумение днес продължава това сътрудничество, но вече със специален фокус към хората, тяхното здраве, живот и благосъстояние чрез намаляване на икономическото въздействие от природните бедствия. За нас е чест да допринесем за това чрез глобалните ни знания, опит и разбиране на най-добрите международни практики за управление на рисковете от бедствия и вярваме, че това ще е в полза на всички български граждани“, каза Фабрицио Дзарконе, Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия.

Споразумението, подписано днес трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание преди да влезе в сила. Аналитичните доклади и дейности, извършвани от Световната банка, ще бъдат собственост на българското правителство.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2020/ECA/44

Контакт

Sofia
Ivelina Taushanova
(359 2) 9697239
itaushanova@worldbank.org
Api
Api