СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Световната банка: България може да постигне по-бърз, приобщаващ и устойчив растеж

23 януари, 2015


Регионалният директор на Световната банка обсъжда възможностите за постигане на споделен просперитет с българския министър-председател Бойко Борисов

СОФИЯ, 23 януари 2015Регионалният директор на Световната банка за Централна Европа и Балтийските държави г-жа Мамта Мурти посети България тази седмица, за да обсъди с правителството, парламента и други заинтересовани институции как страната би могла обърне настоящия курс и да повиши растежа, насърчавайки споделения просперитет. Посещението беше в контекста на подготовката на доклад, озаглавен „България: Систематичен анализ за страната“.

Според публикувания преди седмица във Вашингтон доклад Глобални икономически перспективи на Групата на Световната банка, растежът в Европа и Централна Азия през 2014 година се е забавил под очакваните 2,4 процента в резултат на негативния ефект от нестабилното възстановяване в Еврозоната и стагнацията в Русия. Предвижданията за България за 2015 година сочат растеж от 1,1 процента, което е под очакваните 1,4 процента през 2014 година.

Световната банка момента подготвя систематичен анализ за България, в който се анализират икономическите предизвикателства пред страната и начините за постигане на по-бърз и приобщаващ растеж, който би се отразил на цялото население и най-вече тези 40-те процента от българите с невисоки доходи.

Съгласно предварителните заключения на доклада по-бърз растеж може да бъде постигнат с подобряване на бизнес средата, по-добра транспортна инфраструктура и работна сила с подходящи умения. Наред с това, приобщаващият растеж предполага по-голяма мобилност и по-активно участие в икономиката на 40-те процента от населението с ниски доходи, както и по-ефективни здравни грижи, по-добра социална защита и работеща пенсионна система. Устойчив растеж може да бъде постигнат чрез запазване на макроикономическата стабилност, но най-вече чрез гарантиране на социална стабилност в страната.


Image
Световната банка

След срещата си с българския министър-председател Бойко Борисов, Мамта Мурти, директор на Световната банка за Централна Европа и Балтийските страни, подчерта: „Бях много обнадеждена да науча, че стабилността и социалният консенсус са основният фокус на управленската програма на правителството за развитието на България през периода 2014-2018 година, която Министерският съвет току-що е приел. Като член на ЕС България е напълно способна да постигне по-бърз, по-приобщаващ и по-устойчив растеж, който да бъде от полза за всички българи. Световната банка се ангажира да продължи да подкрепя България в тези усилия.”

„Правителството е решено да възстанови стабилността и проправи пътя за ускорено изравняване на жизнените стандарти с тези в ЕС. Партньорството ни със Световната банка е традиционно и стабилно и ще продължим да разчитаме тази институция да ни предоставя стратегически съвети и финансиране“, отбеляза Министър Председателят Бойко Борисов.


Контакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Във Вашингтон
Кристин Шрeйдър-Кинг
Teл: +1 (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2015/ECA/052

Api
Api

Welcome