Mamta Murthi

Мамта Мурти

Директор за Централна Европа и Балтийските държави, Европа и Центрлна Азия

Г-жа Мамта Мурти, която е индийка по националност, пое поста Директор на Световната банка за Централна Европа и Балтийските държави на 1 февруари 2013 година.

Преди да бъде назначена за директор, г-жа Мурти заема поста съветник в кабинета на Управляващия директор на Световната банка, отговарящ за ръководството на всички операции на институцията. Основните й задължения включват подпомагане на управляващия директор в осъществяването на надзор върху операциите на банката, консултации по оперативната политика и отменителните режими, както и работа със системата за лоялност и санкции на Световна банка, насочена към намаляване на корупцията при банковите операции.

Г-жа Мурти се присъединява към Световната банка през 1995 г. като млад специалист и оттогава досега работи в различни направления. Между 1995 г. и 1998 г. отговаря като икономист за Казахстан и ръководи аналитичната дейност и работата по политиките за намаляване на бедността, реформата в социалното подпомагане, политиките в областта на пазара на труда, както и пенсионната система. По това време тя подпомага правителството на Казахстан за въвеждане на гарантирана минимална пенсия като част от новата пенсионна система. Между 2000 г. и 2003 г. тя заема поста на Старши икономист, отговарящ за Сърбия, Черна гора и България и работи по въпросите за измерване и събиране на данни за бедността, социалното подпомагане и пенсиите, включително и начални реформи в пенсионната система на Сърбия, насочени към стабилизиране на публичните финанси. Между 2003 г. и 2005 г., в качеството си на Водещ икономист в кабинета на Главния икономист за регион Европа и Централна Азия (EЦA), тя отговаря за широката аналитична работна програма за сравнителни проучвания върху икономическия растеж, неравенството, заетостта и застаряването на населението в тези страни. Следва работа като Заместник-директор на Доклада за световно развитие 2007 по политиките за младежта. Между 2006 г. и 2010 г. г-жа Мурти е Ръководител на сектор „Образование“ за региона на ЕЦА, като отговаря за Източна Европа, страните от бившия Съветски съюз и Турция. Може би най-значимият й принос на този пост е дейността й като посредник в обмена на знания за подобряване на публичните услуги чрез над регионално сътрудничество (по въпросите на оценяването на знанията и висшето образование в страните от Западните Балкани), предоставяне на аналитични и консултантски услуги срещу заплащане (в Русия, на федерално и регионално равнище) и изграждане на по-здрави партньорства в областта на знанието (между Световна банка и ОИСР, чрез провеждане на съвместни прегледи на образователния сектор).

Преди да се присъедини към Световната банка, г-жа Мурти е била преподавател по икономика в Университета на Съсекс, Обединеното кралство и научен сътрудник в Центъра STICERD към Лондонската школа по икономика. Между 1998 г. и 2000 г. е стипендиант на МакАртър по въпросите на бедността и неравенството в Колежа „Кингс”, Кеймбридж. Тя е автор на множество публикации по теми като бедността, демографията, образованието, пенсионните системи и професионалните умения и е добре известна със своите иконометрични изследвания върху раждаемостта и положението на жените в Индия.

Г-жа Мурти притежава докторска степен по икономика от Колежа „Балиол”, Оксфорд, магистърска степен по икономика от Университета „Джавахарлал Неру” в Делхи, както и бакалавърска степен по икономика от Колежа "Св. Стефан", Делхи.

Г-жа Мурти е омъжена, с две деца. Нейният съпруг е професор по икономика в Колежа „Бъркбек” на Лондонския университет.


Contact
Teл: 202 473 0655
mmurthi@worldbank.org


ЕКСПЕРТНИ ОБЛАСТИ
  • Социално развитие
  • Социална защита и труд
  • Oбразование