Việt Nam: Tin tức & Góc nhìn

Các chuyên gia

Victoria Kwakwa

Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Sandeep Mahajan

Chuyên gia Kinh tế trưởng
Xem tất cả các chuyên gia »