Việt Nam

Trang này bằng:

Việt Nam: Tin tức & Góc nhìn

TÂM ĐIỂM
  • MapVietnam là một công cụ trực tuyến cung cấp số liệu kinh tế xã hội cấp tỉnh và huyện của Việt Nam. Bản đồ cung cấp các thông tin đa dạng về Việt Nam mà nếu chỉ nhìn vào con số thống kê tổng hợp thì rất khó để hình dung. Đọc thêm »

  • Hòa nhập xã hội là gì và làm thế nào để đảm bảo cơ hội bình đẳng cho mọi thành phần trong xã hội khi Việt Nam tiến lên nấc thang phát triển cao hơn? Chuyên gia của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã thảo luận các vấn đề này trong một cuộc trò chuyện trực tuyến.  Đọc thêm »

  • Tại sao phụ nữ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với đổi mới sáng tạo? Đọc bài bình luận của Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Đọc thêm »

Các chuyên gia
Victoria Kwakwa
Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Sandeep Mahajan
Chuyên gia Kinh tế trưởng
Liên hệ văn phòng quốc gia
Hà Nội, (84-4) 3934-6600

Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.

vietnam@worldbank.org
Washington, +1 202-473-4709

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

eastasiapacific@worldbank.org