Sandeep Mahajan

Sandeep Mahajan

Chuyên gia Kinh tế trưởng, Đông Á và Thái Bình Dương

Sandeep Mahajan , quốc tịch Ấn độ, là Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam từ ngày 1/8/2013.
Trước đó, Sandeep Mahajan là Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Nam Phi, Botswana, Lesotho, Namibia, và Swaziland. Trong bốn năm rưỡi ở cương vị Chuyên gia Kinh tế trưởng ở Nam Phi, ông đã thực hiện nhiều đối thoại về chính sách của Ngân hàng Thế giới trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, và thực hiện các nghiên cứu phân tích chuyên sâu về tăng trưởng toàn diện ở Nam Phi. Trước đó, ông là chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Bangladesh, ông đã tham gia quản lý các chương trình tín dụng phát triển chính sách và thực hiện các đối thoại về tăng trưởng, quản lý tài khóa, và các vấn đề về chính sách thương mại.
 
Các ấn phẩm và các nghiên cứu của ông bao trùm các lĩnh vực về tăng trưởng kinh tế, bao gồm các lĩnh vực về kinh tế chính trị; bất ổn định và bất bình đẳng; phát triển khu vực tài chính.  Ông sinh ở New Delhi, Ấn Độ.

Sandeep Mahajan đã nhận bằng bằng Cử Nhân của trường Đại học Delhi và bằng Tiến sĩ Kinh tế của trường Đại học Georgetown.


Liên lạc
tel : +844 3934-6600
vietnam@worldbank.orgLĩnh vực chuyên môn
  • Kinh tế thế giới