Sameer Goyal

Sameer Goyal

Điều phối viên về Lĩnh vực Tài chính và Phát triển Khu vực Tư nhân, Đông Á và Thái Bình Dương

 

Là Điều phối viên Quốc gia về Lĩnh vực Tài chính và Phát triển Khu vực Tư nhân cho Việt Nam, ông Sameer Goyal lãnh đạo và tham gia vào các hoạt động về phát triển tài chính và khu vực tư nhân của Ngân hàng Thế giới. Hiện nay ông Goyal đang tập trung các hoạt động vào việc tăng cường sự lành mạnh và ổn định của khu vực tài chính, tăng cường mức độ hiểu biết và khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính của người dân, đổi mới sáng tạo hướng tới nhóm người có thu nhập thấp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Ông Goyal bắt đầu làm việc cho Ngân hàng Thế giới vào năm 1997 vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Ông là một thành viên chính của nhóm chuyên trách về khủng hoảng tài chính của Thái Lan cho tới năm 2001. Sau đó, ông lãnh đạo vào tham gia một số dự án và hỗ trợ kỹ thuật cho Phi-lip-pin, Mông Cổ, Việt Nam, Fiji và các nước khác vùng đảo Thái Bình dương ở khu vực Đông Á và Thái Bình dương. Ông là chuyên gia về cải cách giám sát/ thể chế và phát triển năng lực khu vực tài chính, cải cách ngân hàng, tăng cường hiểu biết và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân, phát triển cơ sở hạ tầng tài chính và cải cách hệ thống lương hưu.Ông đã tham gia vào Chương trình Đánh giá của khu vực tài chính Phi-lip-pin, Fiji và Mông Cổ do Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đồng thực hiện. Ông Goyal cũng đã lãnh đạo và tham gia vào các dự án phát triển khu vực tư nhân ở khu vực Đông Á và Thái Bình dương nhằm hỗ trợ các nước tăng cường môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh và thúc đẩy cạnh tranh.

Trước khi làm việc cho Ngân hàng Thế giới, ông Goyal là trợ lý nghiên cứu về thị trường tại trường đại học Mc Gill và thực tập sinh tại Ngân hàng Thế giới vào năm 1996. Trong thời gian từ năm 1992-1995, ông Goyal là Trợ lý nghiên cứu/ Chuyên gia Kinh tế tại Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp, tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp, đầu tư nước ngoài và kinh tế giao thông. Ông là tư vấn cho dự án của ILO-ARTEP về phát triển công nghiệp ở Ấn độ từ năm 1996.

Ông Goyal có bằng đại học chuyên ngành kinh tế của trường Đại học Tổng hợp Ấn Độ; các bằng thạc sĩ về kinh tế của trường Đại học Tổng hợp Jawaharlal Nehru và bằng thạc sĩ về tài chính và kinh doanh quốc tế của trường McGill, Canada.


Liên lạc
tel : 844 39346600
vietnam@worldbank.org


Lĩnh vực chuyên môn
  • Lĩnh vực tài chính
  • Phát triển ngành tư nhân