Image

Ousmane Dione

Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Ông Ousmane Dione mang đến Việt Nam trên 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo các chương trình đa ngành cấp quốc gia và khu vực về nước, phát triển đô thị và môi trường tại châu Phi, Nam Á, Mỹ La-tinh và Đông Á Thái Bình Dương.

Trước khi đảm nhận chức vụ tại Việt Nam, ông là Giám đốc Ngành Nước, phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương tại văn phòng Manila, Phi-lip-pin, kể từ tháng 7/2014. Trên cương vị này, ông phụ trách công tác đối thoại chính sách và thực hiện các dự án và sáng kiến về nước của toàn bộ khu vực Đông Á Thái Bình Dương.

Trước đó, ông là Trưởng ban Phát triển bền vững của Ngân hàng Thế giới tại Phi-lip-pin trong giai đoạn 2012-2014, và đảm nhận một số chức vụ lãnh đạo khác như trưởng ban phát triển bền vững phụ trách các nước vùng An-đơ (Bolivia, Chi-lê, Ecuador, Pê-ru và Venezuela) khu vực Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê tại văn phòng Lima (Pê-ru), Chuyên gia trưởng về Nguồn nước khu vực Nam Á, và Chuyên gia cao cấp về Nguồn nước khu vực châu Phi.

Trong giai đoạn đó, ông giữ vai trò chỉ đạo chiến lược đối với các nhóm công tác về phát triển bền vững tại các nước vùng An-đơ, tập trung vào các vấn đề phát triển đô thị, và áp dụng thực tiễn tốt nhất trên thế giới vào chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp tại Ecuador. Ông cũng chỉ đạo chương trình giao thông đô thị tại các nước An-đơ, đối thoại về đa dạng hóa ma trận năng lượng và thực hiện sử dụng năng lượng cho mục đích sản xuất tại vùng nông thôn Pê-ru. Ông lãnh đạo việc nhân rộng chương trình phát triển nông thôn tại các vùng lạc hậu tại Pê-ru, mở rộng doanh nghiệp nông nghiệp tại Bolivia, quản lý phát triển vùng tại Pê-ru và Chi-lê trong đó bao gồm các chương trình phát triển đồng bộ và đa ngành cấp địa phương.

Ông Ousmane đã phụ trách công tác đối thoại với 9 nước ven sông Niger và 4 nước ven sông Senegal, trong các vấn đề như chuẩn bị đổi mới thể chế và các chương trình đa ngành về nước. Ông cũng đảm nhiệm việc chỉ đạo quá trình đối thoại chuyên ngành về phát triển bền vững và đề xuất các sáng kiến phát triển doanh nghiệp với các chính phủ và các cơ quan chủ quản tại Bolivia, Chi-lê, Ecuador và Pê-ru; thường xuyên dẫn dắt và tham gia các cuộc đối thoại cấp cao với các nước thành viên nhằm kết nối các cấp chính quyền liên bang, bang và địa phương (bao gồm Nigeria, Ấn Độ, Pakistan, Pê-ru, Ecuador, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, và Trung Quốc).

Trước khi làm việc tại Ngân Hàng Thế Giới, ông Ousmane là giảng viên chuyên ngành kỹ thuật nước tại đại học Lyon 3 (Pháp); ngoài giảng dạy, ông còn hướng dẫn sinh viên, tham gia nghiên cứu về các vấn đề quản lý nguồn nước và cơ sở hạ tầng.

Hanoi
tel : +844 39346600
Email

Lĩnh vực chuyên môn
  • Nước
  • Phát triển đô thị