ภาษา:

วิดีโอ

  • แนวคิดใหม่เพื่อเชียงใหม่สีเขียว
เชียงใหม่เมืองอันดับสองของไทยเผชิญกับปัญ­หารถติด มลภาวะทางอากาศ และระบบขนส่งสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพ คนเชียงใหม่ร่วมแสดงความเห็นว่าทำอย่างไรใ­ห้เมืองของเขาเป็นสีเขียวขึ้น