ภาษา:

กิจกรรม

เปิดตัวโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง

15-16 ตุลาคม 2556

ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) - พอช.

ธนาคารโลกและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการที่จะสนับสนุนชุมชนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยปี 2554 และจากน้ำท่วมปี 2555