ติดต่อสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศ
สำนักงานประจำประเทศไทย

ชั้น 30 อาคารสยาม
เทาเวอร์
989 ถนนพระราม 1
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: (02) 686-8300

thailand@worldbank.org
สำนักงานใหญ่

1818 ถนนเอช
เอ็นดับเบิลยู
กรุงวอชิงตัน ดึซี 20433
โทร: +1-202-473-4709

eastasiapacific@worldbank.org
ภาษา:

งานวิจัย

โครงการเด่น
สิ่งพิมพ์ล่าสุด (ในภาษาไทย ชื่อและคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ)
การพัฒนาเมือง
พัฒนาการทางอุตสาหกรรมของพื้นที่มหานคร

รายงานนี้วิเคราะห์การสร้างศักยภาพสูงสุดให้กับเมืองหลวงของประเทศ อ่านต่อ »

ผู้เชี่ยวชาญ
กิริฎา เภาพิจิตร
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์
การศึกษา

รายงานฉบับนี้ได้วิเคราะห์งานเขียนและมาตราการต่างๆ ที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศผ่านการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) อ่านต่อ »