ติดต่อสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศ
สำนักงานประจำประเทศไทย

ชั้น 30 อาคารสยาม
เทาเวอร์
989 ถนนพระราม 1
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: (02) 686-8300

thailand@worldbank.org
สำนักงานใหญ่

1818 ถนนเอช
เอ็นดับเบิลยู
กรุงวอชิงตัน ดึซี 20433
โทร: +1-202-473-4709

eastasiapacific@worldbank.org
ภาษา:

โครงการและแผนงาน

การกู้ยืม
ประเทศไทย: ภาระผูกพันตามปีงบประมาณ (ล้านดอลล่าร์)*
*จำนวนนี้รวมถึงภาระผูกพันของของประเทศกับธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (IBRD) และสมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA)
125,756 ฿

รายได้มวลรวมประชาชาติต่อคน

ที่มา »

แผนที่โครงการ