โครงการและแผนงาน

งานหลักของธนาคารโลกในประเทศไทยประกอบด้วยการนำเสนอองค์ความรู้และการให้คำปรึกษาการกู้ยืม

ประเทศไทย: ภาระผูกพันตามปีงบประมาณ (ล้านดอลล่าร์)*

*จำนวนนี้รวมถึงภาระผูกพันของของประเทศกับธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (IBRD) และสมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA)

โครงการเด่น
Image
โครงการของธนาคารโลกในสามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยภาครัฐและชุมชนต่างๆ ในการพัฒนาแนวทางการเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ได้รับการอนุมัติเมื่อเร็วๆ นี้
35%
ของการส่งออกของประเทศไทย ไปยัง สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น
ที่มา »


แผนที่โครงการ