ติดต่อสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศ
สำนักงานประจำประเทศไทย

ชั้น 30 อาคารสยาม
เทาเวอร์
989 ถนนพระราม 1
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: (02) 686-8300

thailand@worldbank.org
สำนักงานใหญ่

1818 ถนนเอช
เอ็นดับเบิลยู
กรุงวอชิงตัน ดึซี 20433
โทร: +1-202-473-4709

eastasiapacific@worldbank.org
ภาษา:

ข่าวและมุมมองประเทศไทย

โครงการเด่น

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกอบธุรกิจในประเทศไทยง่ายขึ้นกว่าปีที่แล้ว

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สิ่งตีพิมพ์

รายงาน East Asia Pacific Economic Update, ตุลาคม 2557 - Enhancing Competitiveness in an Uncertain World

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ผู้เชี่ยวชาญ
กิริฎา เภาพิจิตร
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์