รายงาน

ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 26 ของโลกและติด 1 ใน 10 ประเทศที่ปฎิรูปมากที่สุดในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจ

Image
รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย – สิงหาคม 2560

เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและคาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 3.5 ในปีพ.ศ. 2560 และร้อยละ 3.6 ในปีพ.ศ. 2561

Image
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

รายงานใหม่แนะนำนโยบายการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้เกิดการเติบโตที่เข้มแข็ง กระจายความมั่งคั่ง และยั่งยืน

Image
Api

ผู้เชี่ยวชาญ

อูลริค ซาเกา

ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย มาเลเซีย และความร่วมมือในภูมิภาค

เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำประเทศไทย, กลุ่มธนาคารโลก

ดร. ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

นักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (การศึกษา)

ดูผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด Arrow

ติดตามเรา

ข่าวและกิจกรรม

Api
Api

เรื่องเชิงลึก

image

ข้าวแกงช่วยสร้างสันติภาพ

ในพื้นที่ขัดแย้งสามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนช่วยให้ชาวบ้านได้รวมตัวและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

image

ปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการทางสุขภาพลดลงอย่างมาก มาตรการต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการได้

image

การตรวจรักษาเชื้อเอชไอวีแต่เนิ่นๆ ช่วยชีวิตคนได้

ไทยประสบภาวะเชื้อเอชไอวีระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะในหมู่ชายรักชายในกรุงเทพฯ การเพิ่มบริการตรวจและรักษาโรคฟรีจะช่วยชีวิตผู้คนได้

image

ชี้ประเด็นปัญหาและความท้าทายของโรงเรียนขนาดเล็ก

แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการขยายการเข้าถึงการศึกษา แต่ประเทศไทยยังคงมีประเด็นที่ต้องพัฒนาอีกมากเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน

image

กลุ่มเยาวชนร่วมสร้างสันติภาพผ่านการศึกษาในสามจังหวัดภาคใต้

การสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นต่อไป – ชุมชนในพื้นที่ขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสร้างสันติภาพผ่านการศึกษาในโรงเรียนกว่า 2,000 แห่ง

ทำงานร่วมกับเราในประเทศไทย ประเทศไทย

สมัครรับข่าวสารผ่านอีเมล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศ

สำนักงานประจำประเทศไทย
ชั้น 30 อาคารสยาม
เทาเวอร์
989 ถนนพระราม 1
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: (02) 686-8300
thailand@worldbank.org
สำนักงานใหญ่
1818 ถนนเอช
เอ็นดับเบิลยู
กรุงวอชิงตัน ดึซี 20433
โทร: +1-202-473-4709
eastasiapacific@worldbank.org
Welcome