ประเทศไทย
ภาพรวมของประเทศ


โครงการ
Image
โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
โครงการนี้มุ่งสนับสนุนความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้พลังงานในประเทศไทย
ดูโครงการทั้งหมด (ภาษาอังกฤษ) »

รายงาน
Image
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวลงและการส่งออกยังคงลดลง ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงช่วยปกป้องให้ไทยพ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
ดูรายงานทั้งหมด »

การกู้ยืม

ประเทศไทย: ภาระผูกพันตามปีงบประมาณ (ล้านดอลล่าร์)*

*จำนวนนี้รวมถึงภาระผูกพันของของประเทศกับธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (IBRD) และสมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA)

ข้อมูลของประเทศ
แผนที่โครงการ

ผู้เชี่ยวชาญ

อูริค ซาเกา

ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย

เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำประเทศไทย, กลุ่มธนาคารโลก
ดูผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด »


แกลเลอรี่รูปถ่าย
ดูรูปอื่น ๆ »

เรื่องเชิงลึก