Această pagină în:

Evenimente

Atelier de lucru: Avansarea contractării deschise în Republica Moldova

24-25 iunie 2014

Chișinău

Atelierul de lucru se va axa pe consolidarea capacităţilor de colaborare a organizaţiilor societăţii civile cu actorii de stat în vederea monitorizării achiziţiilor. Banca Mondială invită OSC interesate să delege angajaţi pentru a participa la atelierul de lucru. Participanţilor le vor fi eliberate certificate din partea Agenţiei de Achiziţii Publice şi Băncii Mondiale.