Język strony:

WIDEO

  • Projekt ochrony przeciwpowodziowej odsłania starożytne tajemnice przeszłości Polski
Wykopaliska archeologiczne w południowej Polsce odsłaniają starożytne skarby. Wykopaliska stanowią komponent dziedzictwa kulturowego w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, wspieranym przez Bank Światowy.