Энэ хуудасны хэл:

ВИДЕО

  • Монгол улсын цоохор ирвэсийг аврах нь
Монгол улс нь сүүлийн 20 жил цоохор ирвэсийг хамгаалахын төлөө ажилласаар ирсэн. Сайн туршлагуудыг хуримтлуулсан бөгөөд тэднийгээ урт хугацаанд хэрэгжүүлэх шаардлагатай.