Суурин төлөөлөгчийн газрын хаяг, утас
+(976) 7007 8200

Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Газар, Дэлхийн Банк, Сеүлийн гудамж 4, MCS Плаза 5 давхар

+1 202-473-4709

1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

eastasiapacific@worldbank.org
Энэ хуудасны хэл:

Судалгаа

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
Баримт бичиг Монгол хэлээр, гарчиг болон тойм Англи хэлээр
тайлан (en)

Энэхүү тайлан байгаль орчин, уламжлалт амьдралд нь нилээд өөрчлөлт орж буй говийн бүсийн хөгжлийн трендийг судалсан. Цааш нь унших »

тайлан (en)

Энэхүү тайлан Монгол орон дахь төсвийн төвлөрлийг сааруулах үйл явцад оролцогч талуудын талаарх судалгааны гол дүнг танилцуулна. Цааш нь унших »