Репортажа

Систематска дијагностика

Земјата има голем потенцијал за забрзување на економскиот раст и за подобрување на животниот стандард на своите граѓани.

Image
Видео

Групацијата Светска банка е партнер со ПЈР Македонија 25 години за да помогне во поттикнување на економскиот раст.

Image
Api

Стручни лица

Марко Мантованели

директор за ПЈР Македонија и Косово

Бојана Нацева

Виш специјалист за образование

Види ги сите експерти Arrow

Бидете поврзани

News & Events

Api
Api

Работете со нас во Светска банка во Република Македонија

Зачленете се на нашиот билтен

Дополнителни ресурси

Контакт од Канцеларијата на Светска банка во земјата

Скопје, Република Македонија
Ул. Аминта Трети 34
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389 2 55 15 230, +389 2 3117 159
abozinovska@worldbank.org