СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

България наема Световната банка за съвети по изпълнението на стратегията за водоснабдяване

4 Април, 2014

Image

 Споразумението беше подписано от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева и Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия.


СОФИЯ, 4 април 2014 – Българското правителство подписа днес споразумение със Световната банка за предоставяне на аналитично консултантски услуги в подкрепа на изпълнението на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. Споразумението беше подписано от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева и Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия.

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията беше одобрена от правителството на 2 април 2014 г., а от 2013 г. Световната банка сътрудничи на Министерството на регионалното развитие (МРР) при изготвянето на документа. Той цели да гарантира предоставянето на устойчиви ВиК услуги, които да бъдат достъпни за потребителите.

В рамките на новото споразумение Световната банка ще подпомогне засилването на капацитета на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Предвижда се още да бъде предоставена аналитична помощ на правителството относно прилагането на европейската директива за пречистването на градските отпадъчни води  с цел избягване на прекомерни разходи при постигане на съответствие. Както е посочено в новоприетата Стратегия европейските средства ще покрият едва 30 до 40 на сто от необходимите капиталови инвестиции в сектора. Затова е необходимо да се гарантира както прилагането на европейските регулации, така и устойчивостта на ВиК услугите като се отчита поносимостта им за потребителите.

Българското правителство е решено да изпълни ангажиментите си в Договора за присъединяване, засягащи водоснабдяването и пречистването на отпадъчните води. В този смисъл дейността на ВиК дружествата е от ключово значение за постигане на тази цел, при отчитане поносимостта на цените на услугите за потребителите. Затова е нужен един силен и отговорен регулатор, който да балансира между интересите на потребителите и дружествата. Очакваме и вярваме, че Световната банка ще ни окаже подкрепа именно в тази посока, заяви Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

За Световната банка е чест да работи с българското правителство по изпълнението на Стратегията. Готови сме да обсъдим и предоставим решения, основани на нашия европейски и глобален опит, в подкрепа на устойчиви ВиК услуги, достъпни за клиентите. Това е напълно в съзвучие с целите на Световната банка да работи за споделен просперитет“, заяви Маркус Репник, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия.

Подписаното споразумение е разработено в рамките на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Световна банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с използването на средствата от ЕС, подписан през 2012 г. С този меморандум бе създадена основата на новия тип партньорство, основано на знания между България и Групата на Световната банка. Това партньорство включва механизъм, позволяващ на българското правителство да използва средства от европейските фондове за покриване на разходите за аналитични и консултантски услуги, предоставяни от международни финансови институции.

Контакти с медиите
В София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
Във Вашингтон
Кристин Шредър-Кинг
Teл: (202) 458-2736
kschrader@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2014/ECA/064