България: проучвания

Api

Api
Здравеопазване

Бележки по политиката за реформа на здравния сектор

Здравната система в България претърпя редица реформи през последните шест години.Те очертават някои положителни стъпки, особено в областта на общественото здраве,но и продължават да установяват празноти, които реформите до сега не успяха да запълнят.


Енергиен сектор

Варианти за подобряване на сигурността на доставките на природен газ

Доклад, разглеждащ вариантите за решаване на проблемите, свързани със сигурността на доставките на природен газ. (англ.)


Експерти

Тони Томпсън

Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия

Аруп Банерджи

Директор, отговарящ за операциите в Европейския съюз, регион Европа и Централна Азия
Преглед на всички експерти »