Контакт с офиса на постоянното представителство
1057 София, България, Тел.: (359-2) 969-72-29, Факс:(359-2) 971-20-45

ИНТЕРПРЕД, Световен търговски център, Бул. "Драган Цанков" № 36

info@worldbank.bg
Тел./Факс: +1 (202) 458-2736, Световна Банка, регион Европа и Централна Азия

Вашингтон, Окръг Колумбия

Тази страница на:

България: проучвания

ИЗБРАНО
Наскоро публикувано (заглавия на английски език, документи на разположение на български)
Здравеопазване
Бележки по политиката за реформа в здравния сектор

Здравната система в България претърпя редица реформи през последните шест години.Те очертават някои положителни стъпки, особено в областта на общественото здраве,но и продължават да установяват празноти, които реформите до сега не успяха да запълнят. Прочетете повече »

Експерти
Mamta Murthi
Директор за Централна Европа и Балтийските държави
Тони Томпсън
Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия
Енергиен сектор
Варианти за подобряване на сигурността на доставките на природен газ

Доклад, разглеждащ вариантите за решаване на проблемите, свързани със сигурността на доставките на природен газ. (англ.) Прочетете повече »