Контакт с офиса на постоянното представителство
1057 София, България, Тел.: (359-2) 969-72-29, Факс:(359-2) 971-20-45

ИНТЕРПРЕД, Световен търговски център, Бул. "Драган Цанков" № 36

info@worldbank.bg
Тел./Факс: +1 (202) 458-2736, Световна Банка, регион Европа и Централна Азия

Вашингтон, Окръг Колумбия

Тази страница на:

България: проучвания

ИЗБРАНО
Наскоро публикувано (заглавия на английски език, документи на разположение на български)
Здравеопазване
Бележки по политиката за реформа в здравния сектор

Здравната система в България претърпя редица реформи през последните шест години.Те очертават някои положителни стъпки, особено в областта на общественото здраве,но и продължават да установяват празноти, които реформите до сега не успяха да запълнят. Прочетете повече »

Експерти
Mamta Murthi
Директор за Централна Европа и Балтийските държави
Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия;
Енергиен сектор
Варианти за подобряване на сигурността на доставките на природен газ

Доклад, разглеждащ вариантите за решаване на проблемите, свързани със сигурността на доставките на природен газ. (англ.) Прочетете повече »